Target - Podporované zaměstnávání

Kde nás najdete

Adresa

Františka Formana 251/13, Ostrava - Dubina 70030

Na koho se můžete obrátit

Adéla Harabišová DiS.

Tel.: 596 611 208 E-mail: W_rvRW.7~8os9~l7VX~k23n79_EhT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Target - Podporované zaměstnávání

Typ služby
Podporované zaměstnávání

Poskytovatel
Charita sv. Alexandra

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce

Další informace

Posláním služby Target - Podporované zaměstnávání je umožnit lidem se zdravotním postižením se začlenit do běžného pracovního prostředí. Služba je určena občanům České republiky od 18-ti let, žijícím na území města Ostravy nebo v jeho blízkém okolí, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a jejichž schopnosti získat a udržet si pracovní uplatnění jsou omezeny tak, že potřebují individuální podporu. Zároveň jsou připraveni se na hledání práce aktivně podílet a zvládají péči o vlastní osobu. Podmínkou přijetí do služby je stabilizovaný zdravotní stav podložený doporučením lékaře.