SEE LIGHT

SEE LIGHT - Social Economy and Entrepreneurship for the Labour Intergration fo Groups Hit by Troubles
Spatřit světlo - Sociální ekonomika a sociální podnikání jako nástroj pro pracovní integraci znevýhodněných skupin

Charita sv. Alexandra se v srpnu roku 2013 zapojila do realizace dvouletého mezinárodního projektu SEE LIGHT. Jedná se o projekt typu Partnerství (program Grundtvig), který je podpořen z Programu celoživotního učení. Projekt SEE LIGHT se zaměřuje na nalezení a realizaci dobré praxe v oblasti sociálního podnikání. V rámci projektu spolupracuje sedm partnerských organizací z šesti zemí. Jedná se o zástupce Litvy, Španělska, Dánská, Velké Británie, Itálie a České republiky (Charita sv. Alexandra a Charita Opava).

Cílem projektu je výměna zkušeností, postupů a metod v oblasti sociálního podnikání, které mají sloužit jako nástroj pro začleňování znevýhodněných skupin na trh práce (dlouhodobě nezaměstnaní, lidé bez domova, imigranti, uprchlíci, lidé se zdravotním postižením, lidé se závislostí na návykových látkách apod.). Výměna zkušeností je realizována převážně prostřednictvím projektových setkání v zemích partnerských organizací.

Projekt byl v červenci roku 2015 ukončen.

Výstupem projektu je anglická brožura "Elements and practices of labour inclusion of disadvantaged groups" (Postupy pracovního začleňování znevýhodněných skupin). Ta představuje vybrané příklady sociálního podnikání ze všech zemí a popisuje podmínky pro sociální podnikání v jednotlivých partnerských zemích. Dalším výstupem je české shrnutí této brožury a webové stránky projektu.

Brožury:

SEE LIGHT.pdf

SEE LIGHT CZ - shrnutí.pdf

 

Webové stránky projektu:

www.see-light.org

 

Kontaktní osoby:

Bc. Zdeněk Staněk, DiS.

 

Lifelong Learning ProgrammeSEE LIGHT