Humanitární aktivity Charity sv. Alexandra

 

Krizová pomoc zejména při živelních pohromách ať již formou finančního daru nebo materiální výpomocí. Další formou pomoci je pak zapůjčování vysoušečů případně zajišťování rozvozu humanitární pomoci vlastním vozidlem.