Náš výtěžek

2 502 547 Kč
Děkujeme za vaši štědrost

Humanitární aktivity

Krizová pomoc zejména při živelných pohromách ať již formou finančního daru nebo materiální výpomocí. Další formou pomoci je pak zapůjčování vysoušečů případně zajišťování rozvozu humanitární pomoci vlastním vozidlem.