Humanitární aktivity

Krizová pomoc zejména při živelných pohromách ať již formou finančního daru nebo materiální výpomocí. Další formou pomoci je pak zapůjčování vysoušečů případně zajišťování rozvozu humanitární pomoci vlastním vozidlem.