Aktuálně

16. února 2021 Články z celé ČR

Průběžný stav Tříkrálové sbírky 2021

Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, ochotě a pomoci mnoha lidí částkou 1 348 045,- Kč (ke 14.2.2021), přestože koledníci letos do ulic nevyrazili. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

Tříkrálová sbírka v Charitě sv. Alexandra
6. ledna 2021 Články z celé ČR

Tříkrálová sbírka v Charitě sv. Alexandra

Do neděle 24. 1. 2021 byla možnost vkládání příspěvků do zapečetěných pokladniček Tříkrálové sbírky 2021. Tyto pokladničky byly umístěny na mnoha veřejných místech (úřady, kostely, obchody, lékárny). Pokladničky se nyní svážejí a v průběhu nejbližších týdnů se budou rozpečeťovat na úřadech či na jiných místech v přítomnosti kompetentních pracovníků daného úřadu. Všem lidem, kteří se připojili nebo se ještě připojí k Tříkrálové sbírce 2021, děkujeme!  

Tříkrálová sbírka 2021
21. prosince 2020 Články z celé ČR

Tříkrálová sbírka 2021

Od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka, kdy svým příspěvkem můžete přispět a podpořit projetky Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. Předem děkujeme za Vaše dary! Tato sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Ocenění za zásluhy v diecézi
16. prosince 2020 Články z celé ČR

Ocenění za zásluhy v diecézi

Do vánočně vyzdobené katedrály Božského Spasitele v Ostravě přijali 13. 12. 2020 pozvání ti, kteří svými zásluhami pro jednotlivé farnosti, přispěli svou dobrou a obětavou prací. Za naši organizaci byl oceněn pan Jan Bartusek, za což mu patří velké díky. Jako údržbář ve Stolařské dílně vykonával práce nejrůznějšího charakteru až po práci topiče. Přesto, že je neslyšící, dokázal svou práci vždy dobře zvládnout.    

Celodenní charitní výlet
6. října 2020 Články z celé ČR

Celodenní charitní výlet

24. září jsme se zaměstnanci Charity sv. Alexandra uspořádali celodenní výlet. Naším cílem bylo navštívit „Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně“. Počasí nám přálo na jedničku a my měli možnost poznat tento div naší země a zároveň také jednu z  nejvýznamnějších českých památek. Další cíl byl nesen v duchu relaxačním a to strávit odpoledne v „Termálním parku Velké Losiny“. Tímto hezkým dnem jsme načerpali nové síly do dalších pracovních dnů a zároveň také získali pocit, že si jako kolektiv dokážeme společný volný den užít!

Opékání makrel
28. srpna 2020 Články z celé ČR

Opékání makrel

Koncem srpna proběhlo na zahradě Charity sv. Alexandra úspěšně grilování makrel. Atmosféra se nesla v přátelském duchu a kolektiv Charity si to velice užil.  Tímto jsme ukončili letní sezónu a nyní nezbývá nic jiného, než se těšit na další vydařenou akci.  

Výlet s uživateli Chráněného bydlení
27. srpna 2020 Články z celé ČR

Výlet s uživateli Chráněného bydlení

V srpnu jsme se s našimi uživateli vydali do Kopřivnického muzea Tatry, kde jsme si prohlédli všechny možné stroje a první automobily. Druhou částí naší prohlídky v rámci Technického muzea byla Šustalova vila a Lašské muzeum s historickými předměty, nádobím a výstavou Zdeňka Buriana a do třetice i Muzeum Fojtství, kde se začaly vyrábět první modely kočárů v původní stodole a později i motorové automobily značky Tatra. Po občerstvení se na závěr někteří z nás vydali na nedalekou Bílou Horu s krásnou rozhlednou a výhledem do širokého okolí. Počasí nám přálo na jedničku a na své si přišli nejen pánové.

Výlet kolektivu z Chráněného bydlení
28. července 2020 Články z celé ČR

Výlet kolektivu z Chráněného bydlení

Další letní putování po krásách nejen našeho kraje, tentokrát jsme se s našimi uživateli vydali do krásného dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm, navštívili Skanzen a vyšplhali se na Jurečkovu rozhlednu, kde jsme získali nadhled a další nezapomenutelné zážitky z prázdnin!  

13. července 2020 Články z celé ČR

Mše svatá za ukončení pandemie

Dne 26. 6. 2020 se v místním kostele v Ostravě – Kunčičkách, který je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, konala mše svatá. Tato mše byla obětována za ukončení pandemie a za zvládnutí této situace. Mše byla sloužena pod vedením p. Dariusze Sputa a zúčastnilo se jí několik zaměstnanců a klientů Charity sv. Alexandra. Poté se všichni přesunuli na farní zahradu a strávili zde hezké páteční odpoledne.

22. června 2020 Články z celé ČR

Smažení vaječiny

Dne 17.6.2020 pořádal kolektiv Charity sv. Alexandra "smažení vaječiny" na místní zahradě. Tato akce se koná každoročně a předchází jí brigáda, které se zaměstnanci i klienti účastní. Počasí sice moc nepřálo, ale atmosféra byla velice příjemná a přátelská.