Tříkrálová sbírka 2013

Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2013. Obce, kde koledování zaštiťovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Kunčice, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích byla 301 979 Kč. Celkem se v Ostravě a přilehlých obcích vykoledovala rekordní částka 1 342 749 Kč. Za což patří velký dík všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoli způsobem podíleli. Dle pevně stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové částky. Tato částka je pak rozdělena dle smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava.

Projekty Charity sv. Alexandra na které se vybíralo:
Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP, ZPS), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitost včetně individuálních doprovodných sociálních služeb a asistence socioterapeuta, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 70 zaměstnanců, z toho více než 50% osob klasifikovaných jako OZP (osoba zdravotně postižená). V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

Podpora Chráněného bydlení pro duševně nemocné

Cílem projektu je poskytnout novou sociální službu pro lidi s dlouhodobým duševním postižením ve věku 19 - 55 let. Chráněným bydlení Charita sv. Alexandra rozšiřuje potenciál svých služeb, který je především zaměřen na služby pro handicapované spoluobčany. V Chráněném bydlení se klienti snaží, co nejvíce se osamostatnit, tak aby po určité době byli schopni zvládnout běžné záležitosti denního života a případně se postavit na vlastní nohy.

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 jsou například podpora nízkoprahového centra pro lidi bez domova, provozní náklady mobilního hospice, přímá hmotná pomoc pro uživatele sociálních služeb a další.