Dílna Kooperace

Pověřena vedením dílny: Jitka Koláčová
Mobil: +420 731 619 375
Telefon: +420 555 333 642
E-mail: jitka.kolacova@alexandr.charita.cz
Adresa: Holvekova 651/28
  718 00 Ostrava - Kunčičky
Datum vzniku dílny: 07/2005
 
Tato dílna splňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění.

 

Chráněná dílna kooperace byla zřízena v roce 2005 za podpory Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje.

V roce 2015 se činnosti týkající se zpracování plastového odpadu přestěhovaly do budovy Kovárny. Prostory v budově Kočárovny byly uvolněny pro kompletační činnosti a pro rozrůstající se provoz výroby stolařské dílny. Stejně jako v předchozích letech pokračuje spolupráce s mateřskými a základními školami na sbírání víček z PET lahví. Drcení plastového odpadu se zúžilo pouze na zmíněná víčka a uvolněná výrobní kapacita byla přesunuta na kompletační práce.

Rozvoj kompletačních prací umožnil rozšířit dílnu o nová pracovní místa. Jedná se o práci fyzicky nenáročnou, takže je vhodná pro muže i ženy s různým zdravotním handicapem.

DSC03636

DSC03642

DSC03641

Přechod na nový druh práce sebou nesl potřebu přizpůsobení pracoviště a určité přechodné období na zaškolení na jednotlivé úkony. Po zkušebním provozu byl zahájen ostrý provoz, který klade nároky na dodržování časových harmonogramů stanovených obchodními partnery. Vstupujeme totiž přímo do procesu výroby našich obchodním partnerů, kteří navazují na další procesy. Časově limitovaná práce tak klade důraz na zodpovědný přístup k práci, optimální tempo a kvalitu odváděné práce. Jedná se tak o vhodné doplnění stávajících činností dílny, které nejsou termínově normované.