Projekty roku 2022

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022 

Účelem a hlavním posláním tohoto dotačního titulu je zajistit maximální funkčnost veškerých strojů a zařízení, které považujeme za nutné pro nenarušený chod jednotlivých chráněných dílen tvořící sociální podnik.
Nákup strojů, zařízení a realizované opravy vedou ke zvýšenému komfortu a pohodlí pro naše zaměstnance. Touto realizací dochází ke zvýšené produktivitě práce a zároveň k udržení výrobního potenciálu chráněných dílen.

 


Moravskoslezský kraj

 

Z tohoto programu je nakoupeno např. stříkací pistole pro Stolařskou dílnu, ruční kotoučová řezačka pro Textilní dílnu, nový PC pro dílnu Kooperace a zároveň opravy a servis strojů jako např. servis vysokozdvižného vozíku, oprava a servis strojního vybavení, oprava vypalovací pece pro keramiku atd.

Za podporu Moravskoslezskému kraji děkujeme.