Tříkrálová sbírka 2016

Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2016. Obce, kde koledování organizovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Kunčice, Petřvald u Karviné, Moravská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích byla 326 091 Kč. Celkem jsme v Ostravě a přilehlých obcích do pokladniček vykoledovali neuvěřitelných 1 673 867 Kč. Za tento krásný výsledek patří velký dík všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoli způsobem podíleli, především koledníkům. Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadne částka 163 202 Kč.

Záměr Charity sv. Alexandra, na který se vybíralo:
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen:

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitosti, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. Vybaveností chráněných dílen chceme těmto osobám práci, co nejvíce ulehčit. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 80 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby klasifikované jako OZP. V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 jsou například na podporu služeb pro lidi v závěru stádiu života, seniory, lidi ohrožené sociálním vyloučením, a přímou humanitární pomoc poskytovanou lidem v obtížné životní situaci a další.