Tříkrálová sbírka 2017

Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2017. Farnosti a obce, kde koledování organizovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Petřvald u Karviné, Moravská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích byla 322 420 Kč. Celkem jsme v Ostravě a přilehlých obcích do pokladniček vykoledovali neuvěřitelných 1 712 974 Kč, což je asi o 40 000 Kč více než v předešlém roce. Za tento krásný výsledek patří velký dík všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoli způsobem podíleli, především koledníkům. Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové vykoledované částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadne částka 194 851 Kč.

Záměr Charity sv. Alexandra, který bude z Tříkrálové sbírky 2017 podpořen:
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen:

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitosti, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. Vybaveností chráněných dílen chceme těmto osobám práci, co nejvíce ulehčit. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 80 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby klasifikované jako OZP. V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 jsou například na podporu hospicových služeb, rekonstrukce domů pro seniory, podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením, a přímou humanitární pomoc poskytovanou lidem v obtížné životní situaci a další.