Projekty roku 2019

Úprava kotelen a otopné soustavy

Během letošní odstávky topení proběhla rekonstrukce topného systému v Charitě sv. Alexandra. Rekonstrukci realizovala na základě výběrového řízení firma UNIMETAL - engineering, s.r.o. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly výše 572 tis. Kč bez DPH a na jejich financování se formou dotací spolupodílel Moravskoslezský kraj částkou 240 tis. Kč a Statutární město Ostrava částkou 220 tis. Kč. Zbylou část 112 tis. Kč uhradila Charita sv. Alexandra z vlastních zdrojů. Přínosem rekonstrukce topného systému je zlepšení komfortu vytápění a zvýšení hospodárnosti a spolehlivosti provozu.

DĚKUJEME

 

Moravskoslezský krajStatutární město Ostrava