Chráněné bydlení

Vedoucí: Hana Gumpingerová, DiS.
Mobil: +420 731 625 843
Telefon: +420 555 333 644
E-mail: hana.gumpingerova@alexandr.charita.cz
  bydleni@alexandr.charita.cz
Adresa: Holvekova 651/28
  718 00 Ostrava - Kunčičky
 
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj

Statutární město Ostrava

 

 

 

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli schopni zvládnout nároky samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí.

 

Cílem služby je

- aby se uživatel připravil na přechod do vlastní domácnosti, přirozeného prostředí či do jiné služby s nižší mírou podpory a to zejména:

  • rozvíjením a osvojením si praktických dovedností,
  • rozvíjením svých schopností a znalostí,
  • dosažením co největší míry soběstačnosti,

- aby se uživatel služby, dle míry svých schopností, vyrovnal s následky svého duševního onemocnění a to zejména:

  • rozpoznal své potřeby v závislosti na svém onemocnění,
  • reagoval na změny svého zdravotního stavu - vyhledání potřebné služby, zdravotní péče apod.,
  • dodržoval léčbu a omezení z ní vyplývající za účelem uzdravení či nezhoršení svého zdravotního stavu,

- aby uživatel navazoval a udržoval vzájemně prospěšné vztahy a to zejména:

  • upevňováním a rozvíjením vztahů s rodinou a osobami blízkými,
  • vyhledáváním zaměstnání a zapojením se do pracovního procesu,
  • způsobem trávení svého volného času,
  • vyhledáváním vhodného bydlení.

Služba je poskytována podle individuálních potřeb a možností každého uživatele.

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v jejich individuálních plánech.

 

Cílová skupina

Služba je určena dospělým osobám od 19 do 55 let věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění z okruhu schizofrenních poruch (dle MKN- F20 - F29), afektivních poruch (MKN- F30 - F39) a část diagnostických skupin v kategorii poruch osobnosti (dle MKN-10 F60.0, F60.1, F60.3 - F60.8, F61, F62).

 

Službu v podmínkách našeho zařízení nemůžeme poskytovat osobám:

- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- s akutním infekčním onemocněním,

- které ke svému pohybu potřebují bezbariérové prostředí,

- jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

- osobám se závislostí na návykových látkách (mimo tabákových výrobků), vyjma prokazatelné abstinence v délce trvání minimálně 12 měsíců

 

Zásady poskytování služby chráněné bydlení:

- slušnost,

- trpělivost,

- odbornost (vzájemná komunikace a informovanost mezi pracovníky, týmová práce),

- spolupráce (vzájemná spolupráce dle možností s jednotlivými uživateli a jejich rodinami a opatrovníky),

- individuální přístup (individuální přístup k jednotlivým uživatelům služby),

- důstojnost a ochrana práv (respektování práv a svobod uživatelů, jejich soukromí),

- podpora k nezávislosti a samostatnosti (podporování samostatného rozhodování uživatelů a snižování míry závislosti na poskytování sociálních služeb, vedení uživatelů k odpovědnosti za své jednání)

 

Ubytování

Je zajištěno v jednolůžkovém a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, sestávají se standardně z postele s úložným prostorem a matrací (včetně lůžkovin), povlečení lůžkovin, prostěradla, uzamykatelného nočního stolku a lampičkou, šatní skříně, křesla, konferenčního stolku a nástěnné poličky.

Kapacita: 11 míst

Zájemce může službu kontaktovat jakýmkoliv způsobem (osobně, telefonicky, e-mailem, písemně), bude seznámen podrobně s možnostmi a průběhem služby, jsou mapovány možnosti, cíle, potřeby a přání uživatele a zjišťuje se, zda je služba pro zájemce vhodná. Součástí zjištění, zda je služba pro zájemce vhodná je i doporučení ošetřujícího psychiatra. Zde si můžete stáhnout:

Budova Chráněného bydleníPergola u Chráněného bydlení

 

 

 

 

 

Skleník Chraněného bydleníBudova Chráněného bydlení