Rada Charity sv. Alexandra

Rada Charity sv. Alexandra je poradním orgánem ředitele a její členové jsou jmenováni ředitelem Diecézní Charity ostravsko  - opavské na období dvou let. Úloha rady je poradní, zejména v oblasti vedení a rozvoje organizace.

Složení Rady Charity sv. Alexandra: 

  • P. Dr. ThLic. Kalikst Jan Bernard Mryka, OFM - předseda Rady

  • Ing. Josef Pawlita - místopředseda Rady

  • Karel Mrázek - člen Rady