Tříkrálová sbírka 2012

Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2012. Obce, kde koledování zaštiťovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích byla 284 714 Kč. Celkem se v Ostravě a přilehlých obcích vykoledovala rekordní částka 1 306 343 Kč. Za což patří velký dík všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoli způsobem podíleli. Dle pevně stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové částky. Tato částka je pak rozdělena dle smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava.

Projekty Charity sv. Alexandra na které se vybíralo:
Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP, ZPS), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitost včetně individuálních doprovodných sociálních služeb a asistence socioterapeuta, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 60 zaměstnanců, z toho více než 50% osob klasifikovaných jako OZP (osoba zdravotně postižená). V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

Podpora Chráněného bydlení

Cílem projektu je poskytnout novou sociální službu pro lidi s dlouhodobým duševním postižením ve věku 19 - 55 let. Chráněným bydlení Charita sv. Alexandra rozšiřuje potenciál svých služeb, který je především zaměřen na služby pro handicapované spoluobčany. V Chráněném bydlení se budou klienti snažit, co nejvíce se osamostatnit, tak aby po určité době byli schopni zvládnout běžné záležitosti denního života a případně se postavit na vlastní nohy.

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 jsou například Podpora charitního domu sv. Zdislavy (azylový dům pro matky s dětmi), podpora mobilní hospicové jednotky, podpora charitního domu sv. Benedikta Labre (nízkoprahové denní centrum), přímá humanitární pomoc uživatelům služeb a další projekty.