Tříkrálová sbírka 2011

Obce, kde koledování organizovala Charita sv. Alexandra: Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava.

Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích: 292 642 Kč

Celková částka vykoledovaná v Ostravě a přilehlých obcích: 1 281 293 Kč

Projekty Charity sv. Alexandra na které se vybíralo:
Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP, ZPS), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitost včetně individuálních doprovodných sociálních služeb a asistence socioterapeuta, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 60 zaměstnanců, z toho více než 50% osob klasifikovaných jako OZP (osoba zdravotně postižená). V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

Humanitární aktivity

V rámci humanitárních aktivit provozuje Charita sv. Alexandra v místě svého sídla sklad, kde je humanitární pomoc vybírána od jednotlivých dárců (nebo subjektů), dále tříděná dle požadavků (v případě ošacení balena do kartónových přepravek) a skladována. Zpracované šatstvo a obuv, popřípadě jiná humanitární pomoc (drobné předměty denní potřeby, hračky, kočárky, sportovní náčiní, popř. menší nábytek, polohovací postel, vysoušecí přístroje, apod.) jsou následně vydány či distribuovány zájemcům v rámci moravskoslezského kraje dle potřeby a požadavků jednotlivců, skupin, jednotlivých sociálních odborů (poraden), azylových zařízení pro lidi bez domova, apod. Operativně jsme také finančně pomáhali lidem (obcím), kteří byli zasaženi povodněmi.

Podpora sociálních služeb

Charita sv. Alexandra provozuje ve své pobočce v Ostravě - Vítkovicích dvě registrované sociální služby, jsou to odborné poradenství a podporované zaměstnávání. Posláním těchto služeb je prostřednictvím poradenství v oblasti sociální a právní pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby byly schopny překonat tuto situaci a nalezly vhodné řešení. Pracovníky služeb mohou kontaktovat osoby, které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých.