Projekt 2022

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti podpory osob s handicapem č. 44 na zabezpečení projektu "Chráněné dílny Charity sv. Alexandra" z rozpočtu statutárního města Ostravy

Cílem tohoto projektu je vytvoření a udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Realizací tohoto projektu bylo převážně podpoření financování osobních nákladů zaměstnanců, kteří se na uvedeném projektu podíleli. Dále byly tyto finanční prostředky z dotace použity na úhradu energií (vodné a elektřina), služeb (spoje a nájemné), nákup materiálu, nákup drobného majetku, na mzdy zaměstnanců a povinné odvody s tímto spojené. Realizací tohoto projektu bylo dosaženo udržení výrobního potenciálu a zlepšení pracovních podmínek.

logo město

 

Za podporu děkujeme.