Tříkrálová sbírka 2015

 I v roce 2015 se Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2015. Obce, kde koledování zaštiťovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Kunčice, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích byla 305 437 Kč. Celkem jsme v Ostravě a přilehlých obcích vykoledovali rekordní částku 1 455 769 Kč. Za tento krásný výsledek patří velký dík všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoli způsobem podíleli, především koledníkům. Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadne částka 141 937 Kč.

Projekty Charity sv. Alexandra na které se vybíralo:
Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP, ZPS), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitost včetně individuálních doprovodných sociálních služeb a asistence socioterapeuta, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 80 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby klasifikované jako OZP (osoba zdravotně postižená). V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

Podpora Chráněného bydlení pro duševně nemocné

Cílem projektu je podpořit provoz sociální služby "Chráněné bydlení pro duševně nemocné". V Chráněném bydlení se klienti snaží, co nejvíce se osamostatnit (získat potřebné dovednosti), tak aby po určité době byli schopni zvládnout běžné záležitosti denního života (nakoupit, uvařit, uklidit, hospodařit s penězi).

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 jsou například podpora lidí v závěrečném stádiu života, podpora aktivit matek s dětmi v tísni, přímá hmotná humanitární pomoc pro lidi v nouzi a další.