Projekty roku 2022

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022

KPVP 4/22 - Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením

Chráněné dílny jsou velkým přínosem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jelikož jsou obtížně umístitelné na volném trhu práce. Úkolem tohoto dotačního programu jsou nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku, který  zabezpečí rozvoj a udržitelnost našich chráněných dílen. Zároveň umožní našemu sociálnímu podnikání obnovit potřebné stroje, nářadí, které jsou nezbytné pro bezproblémový chod dílen. V rámci našeho "napjatého" rozpočtu  tento dotační titul pokryje částečně také nájemné na daných dílnách. 


Moravskoslezský kraj

 Z tohoto programu je např. nakoupeno či uhrazeno: nářadí, pilové kotouče, šicí stroje, oprava keramické pece, nájemné na daných dílnách atd.

Za podporu Moravskoslezskému kraji děkujeme.