Projekt Zvýšení kapacity uživatelů sociální služby

Projekt Zvýšení kapacity uživatelů sociální služby Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra by spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu bylo zvýšit kapacitu pobytové služby a zabezpečit vhodné podmínky pro uživatele chráněného bydlení k posilování svých dovedností a schopností, které jsou potřebné k zvládání samostatného bydlení v přirozeném prostředí.

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj byly zakoupeny dva jednopokojové byty v klasické bytové zástavbě poblíž centra Ostravy. Tím byla navýšena kapacita Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra ze stávajících devíti na jedenáct míst.

Byty jsou určeny uživatelům Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra, kteří si v komunitním typu chráněného bydlení zdokonalili nebo znovuobnovili své dovednosti a schopnosti, potřebné k zvládnutí samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí. V bytech je poskytována sociální služba chráněné bydlení individuálního typu s nízkou mírou podpory. Uživatelé se v bytech připravují na budoucí samostatný život v přirozeném prostředí s žádnou nebo s minimální mírou podpory sociálních služeb. Chráněné bydlení individuálního typu umožňuje uživatelům Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra plynulejší přesun z chráněného prostředí do prostředí přirozeného.

IROP - EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR