Projekty roku 2017

Díky poskytnuté finanční podpoře Statutárního města Ostrava byl v roce 2017 pořízen Charitou sv. Alexandra nový osobní automobil, který bude využit k zabezpečení obslužnosti uživatelů Chráněného bydlení a zaměstnanců chráněných dílen. Cílem projektu je zlepšení podmínek OZP.

Statutární město Ostrava