Metodickou podporou ke kvalitě

Logo OPZ barevné

 

Metodickou podporou ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

Charita sv. Alexandra je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Aktivity v Charitě sv. Alexandra

  • podpůrný audit kvality - Chráněné bydlení sv. Alexandra (8696326)
  • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích - Chráněné bydlení sv. Alexandra (8696326), Poradna sv. Alexandra (7726666)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.