Tříkrálová sbírka 2020

Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci tříkrálové sbírky 2020. Farnosti a obce, kde koledování organizovala Charita sv. Alexandra byla Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Muglinov, Heřmanice, Kunčičky, Petřvald u Karviné, Moravská Ostrava, částečně byli naši koledníci i ve Výškovicích a v Bělském Lese. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích a farnostech byla 472 573 Kč. Celkem se v Ostravě a přilehlých obcích do pokladniček vykoledovalo neuvěřitelných 2 502 547 Kč, ve srovnání s rokem 2019 je to nárůst více než 270 000 Kč. Za tento neuvěřitelný výsledek patří velký dík všem, kteří se na úspěchu Tříkrálové sbírky 2020 jakýmkoli způsobem podíleli: koledníkům, koordinátorům, příznivcům a v neposlední řadě také dárcům. Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra 65% z celkové vykoledované částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadne částka cca 327 000 Kč.

Jako poděkování koledníkům jsme tentokrát zvolili filmové představení, kde jsme vybrali dva filmy jeden tematicky zaměřený pro větší koledníky a druhý, který je určen spíše pro menší děti. Jako již tradičně jsme pozvali koledníky i na tříkrálové bruslení na zimním stadionu Sareza. Na obou akcích očekáváme velký zájem velkých i malých tříkrálových dobrovolníků.

Záměr Charity sv. Alexandra, který bude z Tříkrálové sbírky 2020 podpořen:
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postižených (OZP), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí pracovní příležitosti, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. Vybaveností chráněných dílen bychom těmto osobám práci, co nejvíce ulehčit. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 70 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby klasifikované jako OZP. V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.