Tříkrálová sbírka 2018

Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2018. Farnosti a obce, kde koledování organizovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Petřvald u Karviné a Moravská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích a farnostech byla 351 382 Kč. Celkem jsme v Ostravě a přilehlých obcích do pokladniček vykoledovali neuvěřitelných 2 097 804 Kč, což je asi o 400 000 Kč více než v předešlém roce. Za tento neuvěřitelný výsledek patří velký dík všem, kteří se na úspěchu Tříkrálové sbírky 2018 jakýmkoli způsobem podíleli: koledníkům, koordinátorům příznivcům a v neposlední řadě dárcům.

Jako poděkování koledníkům jsme tentokrát zvolili cirkusové představení skupiny "Cirkus jinak", které proběhlo v prostorách Dolní oblasti Vítkovic. Jako bonus jsme ještě přidali bruslení na zimním stadionu Sareza. Obě akce se setkaly s velkým zájmem velkých i malých tříkrálových pomocníků. Na obou akcích jsme ty menší ještě odměnily drobnou sladkostí.

Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra 65% z celkové vykoledované částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadne částka 246 227 Kč.

Záměr Charity sv. Alexandra, který bude z Tříkrálové sbírky 2018 podpořen:
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen:

A to zlepšením pracovních podmínek pro lidi s omezením pracujících v Chráněných dílnách a zvýšení kvality života OZP. Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým, kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitosti, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 70 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby klasifikované jako OZP. V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 jsou například podpora hospicových služeb, podpora ohrožených dětí a mládeže, podpora lidí bez domova a další.