Tříkrálová sbírka 2014

 I v roce 2014 se Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2014. Obce, kde koledování zaštiťovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Kunčice, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích byla 325 053 Kč. Celkem jsme v Ostravě a přilehlých obcích vykoledovali rekordní částku 1 474 273 Kč. Za tento krásný výsledek patří velký dík všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoli způsobem podíleli, především koledníkům. Dle pevně stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové částky. Dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava případně Charitě sv. Alexandra částka 143 742 Kč.

Projekty Charity sv. Alexandra na které se vybíralo:
Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP, ZPS), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitost včetně individuálních doprovodných sociálních služeb a asistence socioterapeuta, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 80 zaměstnanců, z toho velká většina z nich jsou osoby klasifikované jako OZP (osoba zdravotně postižená). V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

Podpora Chráněného bydlení pro duševně nemocné

Cílem projektu je poskytnout novou sociální službu pro lidi s dlouhodobým duševním postižením ve věku 19 - 55 let. Chráněným bydlení Charita sv. Alexandra rozšiřuje potenciál svých služeb, který je především zaměřen na služby pro handicapované spoluobčany. V Chráněném bydlení se klienti snaží, co nejvíce se osamostatnit, tak aby po určité době byli schopni zvládnout běžné záležitosti denního života a případně se postavit na vlastní nohy.

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 jsou například podpora lidí v závěrečném stádiu života, podpora aktivit matek s dětmi v tísni, přímá hmotná humanitární pomoc pro lidi v nouzi a další.