Tříkrálová sbírka 2019

Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové sbírky 2019. Farnosti a obce, kde koledování organizovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Muglinov, Heřmanice, Kunčičky, Petřvald u Karviné, Moravská Ostrava a část Výškovice. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích a farnostech byla 450 366 Kč. Celkem jsme v Ostravě a přilehlých obcích do pokladniček vykoledovali neuvěřitelných 2  230 753 Kč, což je o 130 000 Kč více než v předešlém roce. Za tento neuvěřitelný výsledek patří velký dík všem, kteří se na úspěchu Tříkrálové sbírky 2019 jakýmkoli způsobem podíleli: koledníkům, koordinátorům, příznivcům a v neposlední řadě dárcům. Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra 65% z celkové vykoledované částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadne částka cca 255 000 Kč.

Jako poděkování koledníkům jsme tentokrát zvolili volný vstup do ZOO Ostrava, kde budeme také vydávat i drobné občerstvení. Jako bonus jsme ještě přidali bruslení na zimním stadionu Sareza. Na obou akcích očekáváme velký zájem velkých i malých tříkrálových dobrovolníků.

Záměry Charity sv. Alexandra, který bude z Tříkrálové sbírky 2019 podpořeny:
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitosti, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. Vybaveností chráněných dílen bychom chtěli těmto osobám práci, co nejvíce ulehčit. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 70 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby klasifikované jako OZP. V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.

Úprava kotelen a otopné soustavy chráněných dílen

Topení a topná soustava je jedna z věcí, které chráněné dílny již několik let trapí. Máme již vypracovanou studii a projekt, kterým bychom chtěli vylepšit topení v chráněných dílnách. Zlepšení by mělo být jak po stránce obsluhovosti topení, tak i po stránce ekonomické.

 

Projekty Charity Ostrava na které půjde výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 jsou například podpora technického zázemí Hospice sv. Lukáše, rozvoj služeb pro maminky s dětmi, ohrožených dětí a mládeže, podpora terénních programů pro lidi bez domova a další.