Naše články

Dar pro oběti Moravy zasažené tornádem
1. července 2021 Články z celé ČR

Dar pro oběti Moravy zasažené tornádem

Jak už jistě mnozí ví, 24. 6. 2021 zažila Morava velké utrpení, pocity beznaděje a smutku. Tornádo, které zasáhlo v této oblasti, vzalo lidem střechu nad hlavou, jejich domov a některým i blízké. Tornádo šokovalo svou silou, neústupností a největším otiskem těchto okamžiků, je svědectví obyvatel z tohoto kraje. Proto se zaměstnanci Charity sv. Alexandra rozhodli také malou částkou přispět a to částkou 5.230 Kč. Tento dar, nechť alespoň lehce zmírní utrpení lidí na Hodonínsku a Břeclavsku.

Oslava výročí 20 let Charity sv. Alexandra
16. června 2021 Články z celé ČR

Oslava výročí 20 let Charity sv. Alexandra

Dne 11. 6. 2021 slavila Charita sv. Alexandra 20 let od jejího založení. Tento den jsme pojali velice slavnostně a to nazdobením celého areálu a následně započetím tohoto významného jubilea mší svatou v kostele sv. Antonína Paduánského v Ostravě - Kunčičkách. Po odsloužení této mše svaté, pod vedením p. Dariusze Sputa a P. Jana Larische, Th. D., jsme se odebrali zpět na zahradu Charity, kde započali velkolepé oslavy. Všechny zaměstnance a pozvané hosty přivítal pan ředitel Ing. Josef Stoklasa a ředitel Diecézní Charity ostravsko - opavské Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo. Pak už nás jen čekala volná zábava za doprovodu cimbálovky, dobrého jídla i pití. Příjemnou atmosféru celého dne podtrhlo krásné počasí a dobrá nálada. Popřejme tedy Charitě sv. Alexandra ještě jednou jen to nejlepší, spokojené zaměstnance a zároveň spokojené zákazníky!

Výlet na Svatý Kopeček
3. června 2021 Články z celé ČR

Výlet na Svatý Kopeček

Ve středu se uživatelé a pracovníci Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra vydali na dlouho očekávaný výlet do Olomouce. Spojili tak krásu poutního místa Svatý Kopeček, kde se nachází překrásná barokní Bazilika Navštívení Panny Marie a procházku po ZOO, kde viděli přírodu a zvířata, která v Ostravě nejsou. Počasí vyšlo na jedničku a po delší době mohli společně vyrazit za zábavou mimo Chráněné bydlení a nadechnout se čistého vzduchu.

Slezská lilie 2021
13. května 2021 Články z celé ČR

Slezská lilie 2021

Ve dnech 12. 6. - 13. 6. 2021 bude probíhat na zahradě Charity sv. Alexandra mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie s motem "Vstaň a choď". Tento festival si můžete užít pod širým nebem za doprovodu známých interpretů jako je Markéta Konvičková, Hradišťan, Pavel Helan a mnoho dalších.                                 

16. února 2021 Články z celé ČR

Průběžný stav Tříkrálové sbírky 2021

Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, ochotě a pomoci mnoha lidí částkou 1 348 045,- Kč (ke 14.2.2021), přestože koledníci letos do ulic nevyrazili. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

Tříkrálová sbírka 2021
21. prosince 2020 Články z celé ČR

Tříkrálová sbírka 2021

Od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka, kdy svým příspěvkem můžete přispět a podpořit projetky Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. Předem děkujeme za Vaše dary! Tato sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Ocenění za zásluhy v diecézi
16. prosince 2020 Články z celé ČR

Ocenění za zásluhy v diecézi

Do vánočně vyzdobené katedrály Božského Spasitele v Ostravě přijali 13. 12. 2020 pozvání ti, kteří svými zásluhami pro jednotlivé farnosti, přispěli svou dobrou a obětavou prací. Za naši organizaci byl oceněn pan Jan Bartusek, za což mu patří velké díky. Jako údržbář ve Stolařské dílně vykonával práce nejrůznějšího charakteru až po práci topiče. Přesto, že je neslyšící, dokázal svou práci vždy dobře zvládnout.    

Celodenní charitní výlet
6. října 2020 Články z celé ČR

Celodenní charitní výlet

24. září jsme se zaměstnanci Charity sv. Alexandra uspořádali celodenní výlet. Naším cílem bylo navštívit „Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně“. Počasí nám přálo na jedničku a my měli možnost poznat tento div naší země a zároveň také jednu z  nejvýznamnějších českých památek. Další cíl byl nesen v duchu relaxačním a to strávit odpoledne v „Termálním parku Velké Losiny“. Tímto hezkým dnem jsme načerpali nové síly do dalších pracovních dnů a zároveň také získali pocit, že si jako kolektiv dokážeme společný volný den užít!

Opékání makrel
28. srpna 2020 Články z celé ČR

Opékání makrel

Koncem srpna proběhlo na zahradě Charity sv. Alexandra úspěšně grilování makrel. Atmosféra se nesla v přátelském duchu a kolektiv Charity si to velice užil.  Tímto jsme ukončili letní sezónu a nyní nezbývá nic jiného, než se těšit na další vydařenou akci.  

Výlet s uživateli Chráněného bydlení
27. srpna 2020 Články z celé ČR

Výlet s uživateli Chráněného bydlení

V srpnu jsme se s našimi uživateli vydali do Kopřivnického muzea Tatry, kde jsme si prohlédli všechny možné stroje a první automobily. Druhou částí naší prohlídky v rámci Technického muzea byla Šustalova vila a Lašské muzeum s historickými předměty, nádobím a výstavou Zdeňka Buriana a do třetice i Muzeum Fojtství, kde se začaly vyrábět první modely kočárů v původní stodole a později i motorové automobily značky Tatra. Po občerstvení se na závěr někteří z nás vydali na nedalekou Bílou Horu s krásnou rozhlednou a výhledem do širokého okolí. Počasí nám přálo na jedničku a na své si přišli nejen pánové.