Sociální služby a aktivita

V současné době Charita sv. Alexandra poskytuje sociální služby, aktivitu na dvou místech. V zrekonstruované budově v Ostravě - Kunčičkách, kde sídlí Chráněné bydlení, které je určeno osobám s chronickým duševním onemocněním. A druhé středisko, které se nachází v Ostravě - Dubině. Zde poskytujeme odborné sociální poradenství a zároveň sociální aktivitu Target - Podporované zaměstnávání.