Projekty 2021

Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - PPSV státního rozpočtu

Tento projekt je realizován v období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Dotace nám umožnila podpořit 2 sociální služby a to Chráněné bydlení a Poradnu sv. Alexandra. Díky tomuto programu mohou být tyto služby nadále provozovány a zárovdň také zkvalitňovány.

logo_final_16barev

Za podporu Moravskoslezskému kraji děkujeme.