Chráněné bydlení

Kde nás najdete

Adresa

Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky 71800

Na koho se můžete obrátit

Bc. Zdeněk Staněk DiS.

Tel.: 555 333 644 E-mail: g_rxV92ka8Ao1YUSWerHR.8jT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Chráněné bydlení

Typ služby
Chráněné bydlení

Poskytovatel
Charita sv. Alexandra

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Zdeněk Staněk DiS.

Registrační číslo služby
8696326

Poslání a cíle

Posláním služby je podpora lidí s dlouhodobým duševním onemocněním včetně poskytnutí ubytování, jejich příprava a zvyšování jejich soběstačnosti tak, aby po odchodu ze služby mohli bydlet a žít v běžném prostředí, ve své domácnosti, aby zvládali nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění a byli schopni naplňovat své individuální potřeby. Služba je poskytována podle individuálních potřeb a možností každého klienta a jejím cílem je osvojení praktických dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí.

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Posláním služby je podpora lidí s dlouhodobým duševním onemocněním včetně poskytnutí ubytování, jejich příprava a zvyšování jejich soběstačnosti tak, aby po odchodu ze služby mohli bydlet a žít v běžném prostředí, ve své domácnosti, aby zvládali nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění a byli schopni naplňovat své individuální potřeby. Služba je poskytována podle individuálních potřeb a možností každého klienta a jejím cílem je osvojení praktických dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí.