Za měsíc začíná milostivé léto II.
8. srpna 2022 Články z celé ČR

Za měsíc začíná milostivé léto II.

Na co se připravit?

Co se změnilo a na co se připravit?

 

Druhá šance, jak se zbavit exekucí a dluhů, startuje už 1. září a potrvá 3 měsíce. Výzva i letos umožní lidem zbavit se dluhů, které jim vznikly u veřejnoprávních subjektů. Dlužníkům opět stačí zaplatit administrativní poplatek exekutorovi a původní výši dluhu, tzv. jistinu. Přidané úroky budou odpuštěny.

Poprvé se mohli dlužníci zapojit do Milostivého léta na přelomu loňského roku, kdy akci vyhlásila vláda v rámci novely exekučního zákona. „Jen na charitní poradny provozované napříč republikou se obrátilo 700 lidí s žádostí o pomoc s oddlužením během Milostivého léta, dotáhnout vše do konce zvládlo 200 dlužníků,“ upřesňuje Veronika Miari, sociální pracovnice Sociálně-dluhové poradny Diecézní charity ostravsko-opavské. „Poradny provozované oblastními Charitami v Moravskoslezském kraji řešily na 235 žádostí a úspěšně oddlužit se podařilo 36 lidem,“ dodává Miari.

Letos je výzva opět určena fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům zapojeným do Milostivého léta. Mezi ty patří dopravní podniky, technické služby, zdravotní pojišťovny, nemocnice, obce (poplatky za odpad, nájmy v obecních bytech), veřejnoprávní média a stejně jako minulý rok se chystají zapojit i některé banky, spořitelny a vybrané soukromé firmy.

Podmínkou je, aby byl dluh vymáhán soudním exekutorem a aby dlužník nebyl v insolvenci, tzn., nesmí procházet oddlužením. Důležité je také to, že se Milostivé léto II. týká jen exekucí zahájených před 28. říjnem 2021.

Významnou změnou oproti loňskému roku je zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce z 908 Kč na 1815 Kč. Další novinkou je lhůta 15 dní, ve které musí exekutor odpovědět na písemnou žádost o sdělení výše dlužné částky.  

Pro dlužníky se Milostivým létem II. zřejmě naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí a dluhů vůči státu a jde vidět, že i soukromé firmy si velmi dobře uvědomují, že je to pro ně nejsnadnější cesta, jak vymoci alespoň původní dluh od lidí, kteří by jinak prostě nezaplatili,“ vysvětluje Miari.

Obrátit se s dotazy týkajícími se Milostivého léta můžete na kterékoliv pobočce charitních poraden. Jen v Moravskoslezském kraji jich Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje osm a veškeré poradenství je poskytováno zdarma.

Seznam nejbližších poraden v Moravskoslezském kraji, na které se můžete obrátit:

Poradna sv. Alexandra Ostrava
Poradna sv. Alexandra Fr. Formana 13, 700 30 Ostrava – Dubina 

Občanská poradna Opava
Kylešovská 10, 746 01 Opava

Poradna Ostrava
Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Sociálně-dluhová poradna Ostrava
Puchmajerova 980/10, 702 00 Moravská Ostrava

ML2_LetakA4_komplexní info

Monika Hajdučková DiS.

Monika Hajdučková DiS.

asistentka ředitele; sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra
Tel.: 596 237 831 E-mail: 8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p