16. února 2022 Články z celé ČR

Výsledky z Tříkrálové sbírky 2022

Tříkrálová sbírka 2022

Výsledek Tříkrálové sbírky 2022 pomůže lidem v nouzi. Tento rok se nám díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí Ostravy, ochotě a pomoci mnoha lidí povedlo vykoledovat částkou 2 743 525,- Kč. Tato cifra nás neuvěřitelně příjemně zaskočila a opět nás přesvědčila v tom, že lidé nezapomínají na ty, kterým se v životě úplně nedaří. Po loňském roce, kdy koledníci nemohli vyjít do ulic se nám opět přihlásilo spoustu dobrovolníků ať už malých nebo i velkých, kteří pomohli dobré věci. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

 

Celkem se do sbírky zapojilo více než 350 kolednických skupinek, což je více než v minulých letech. Celkem jsme zapečetili 435 pokladničky z toho 65 bylo umístěno na úřadech, v obchodech, lékárnách, farnostech a dalších místech. Sbírka se také realizovala pomocí online pokladničky www.trikralovasbirka.cz  a bezhotovostními převody, díky těmto formám sbírky nám lidé přispěli částkou 174 961,- Kč.

 

 Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 2 743 525,- Kč je 65 % (tj. 1 783 291,-Kč – z toho Charita Ostrava:1 426 633,-; Charita sv. Alexandra: 356 658,- Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Blízký východ, Sýrie (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech - povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na 87 777.

Monika Hajdučková DiS.

Monika Hajdučková DiS.

asistentka ředitele
Tel.: 596 237 831 E-mail: 8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p