Tříkrálová sbírka rok 2023
21. prosince 2022 Články z celé ČR

Tříkrálová sbírka rok 2023

1. 1. 2023 - 15. 1. 2023

Tříkrálová sbírka 2023 v rámci Ostravy a okolí proběhne ve dnech 1. – 15. ledna 2023. Charita sv. Alexandra ve spolupráci s Charitou Ostrava se pravidelně zúčastňuje této celorepublikové veřejné sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika.

Předem děkujeme za Vaše dary! Tato sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Výtěžek Tříkrálové sbírky má pro charitní dílo obrovský význam. Umožňuje provádět nejnutnější opravy, realizovat investice, které jsou nutné k zachování pomoci potřebným a mnoho dalších.

Zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2023 budou v některých místech v Ostravě a okolí (Hrušov, Heřmanice, Petřvald, Michálkovice) umístěny stacionárně a pro dárce přístupné do 15. 1. 2023 v provozních dobách úřadů, obchodů a dalších subjektů:

Vychutnejte si koledu s našimi online koledníky. O příspěvky na níže uvedené záměry žádáme dárce do „virtuální Tříkrálové pokladničky" přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Zadání var. symbolu je velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena na správný účet naší Charity.

Můžete přispět také on-line na portálu www.trikralovasbirka.cz. Možnost přispět do on-line pokladničky je až do 30. dubna 2023. Dar můžete poslat i pomocí QR kódu z přímo z mobilního bankovnictví do 31. ledna 2023. Příspěvky shromážděné v Ostravě, okolních obcích a městech do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava.

QR_platba_Charita Ostrava_TKS_2022 

Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁDěkujeme za vaši štědrost!

 

Přispějete-li do sbírky převodem, můžete si výši daru uplatnit ke snížení daňového základu. Pro vystavení potvrzení o daru vyplňte formulář: https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/zadost-o-potvrzeni-o-daru/ a do poznámky uveďte VS: 777988013.

TKS koncert 3. 1. 2023

Na podporu Tříkrálové sbírky v Ostravě proběhne Tříkrálový koncert Kněžské Gregoriánské Scholy 3. 1. 2023 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava. Vstupné na místě koncertu bude formou příspěvku do Tříkrálové sbírky. V pátek 6. 1. 2023 v době 15-19 h bude na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě vydáván Tříkrálový punč.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2023 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na tyto schválené záměry (projekty):

  1. Podpora Šatníku Charity Ostrava (100 000 Kč)
  2. Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice (200 000 Kč)
  3. Vybavení bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)
  4. Vybudování zahradního skladu Hospice sv. Lukáše (400 000 Kč)
  5. Rozšíření kapacity Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří (470 000 Kč)
  6. Úprava zahrady Charitního domu sv. Zdislavy - azylového domu pro matky s dětmi (100 000 Kč)
  7. Bezbariérový vstup do Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (250 000 Kč)
  8. Podpora aktivit pro klienty Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory (30 000 Kč)
  9. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra (260 000 Kč)
  10. Vybavení chráněných dílen Charity sv. Alexandra - podpora osob se zdravotním postižením (40 000 Kč)

Monika Hajdučková DiS.

Monika Hajdučková DiS.

asistentka ředitele
Tel.: 596 237 831 E-mail: 8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p