Tříkrálová sbírka i letos trhla rekord
6. února 2023 Články z celé ČR

Tříkrálová sbírka i letos trhla rekord

Výsledky Tříkrálové sbírky 2023

Poslední roky byly pro mnohé z nás velmi složité. Naši společnost nejprve ovládla covid pandemie, nyní válečný konflikt na Ukrajině a následně plynoucí ekonomické dopady s tímto související. I přes tyto negativní záležitosti můžeme s čistým svědomím říci, že Tříkrálová sbírka své poslání neztratila a její dlouholetá tradice stále trvá.

Sbírka nám všem připomíná starý lidový příběh tří králů, kteří vítají na svět narozeného Ježíška. Proto malí králové v lednu zvoní u Vašich dveří a prosí o dar všem potřebným.

Letos tento dar byl jako vždy štědrý a můžeme hovořit o krásném čísle 2 821 713,- Kč. 

Prostředky sbírky využije Charita sv. Alexandra a Charita Ostrava na podporu služeb pro klienty mobilního a lůžkového hospice, domova pro seniory, azylového domu pro maminky s dětmi, ohrožené děti a mládež, lidi bez přístřeší, lidi se zdravotním postižením, podporu chráněných dílen a také na plynofikaci budovy Charity sv. Alexandra. 

Do sbírky stále ještě můžete přispět a to formou on-line na portálu www.trikralovasbirka.cz. Možnost přispět do on-line pokladničky je až do 30. dubna 2023

Do sbírky také mohou dárci přispět v průběhu celého roku a to dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60, 90 nebo 190) zaslané na 87 777.

Ještě jednou děkujeme za Vaše dary, za podporu a za to, že jste začali nový rok dobrým skutkem. Velké díky, že Vám naše charitní poslání není lhostejné…..TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023_výsledky (1)

Monika Hajdučková DiS.

Monika Hajdučková DiS.

asistentka ředitele
Tel.: 596 237 831 E-mail: 8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p