Tříkrálová sbírka 2020
7. února 2020 Články z celé ČR

Tříkrálová sbírka 2020

Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky se v Ostravě a okolních vesnicích povedl. Do koledování se zapojilo více než 1 000 dobrovolníků. Celkem s v oblastech, kde organizování zajišťovala Charita sv. Alexandra, a Charita Ostrava zapečetilo 425 pokladniček. Po rozpečetění všech pokladniček a sečtení všech obcí a farností jsme se dostali na částku 2 502 547 Kč. Výsledek sbírky z loňského roku jsme překonali o více než 270 000 Kč.

Charitě sv. Alexandra a Charitě Ostrava připadne z celkové částky 65% (1 626 656 Kč). Tyto prostředky charity využijí na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.

 

Tříkrálová sbírka 2020Tříkrálová sbírka 2020

 

 

 

 

 

 

Na závěr děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2020 (koledníkům, koordinátorům příznivcům sbírky a v neposlední řadě všem dárcům). Jako poděkování pro všechny, bez kterých by sbírka nemohla proběhnout jsme připravili filmová představení v bývalém kině Vesmír a také proběhne Tříkrálové bruslení na zimním stadionu v Ostravě - Porubě.

 

Tříkrálová sbírka 2020Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020Tříkrálová sbírka 2020

 

 

 

 

 

 

Bc. Zdeněk Staněk DiS.

ved. soc. pracovník - chráněné bydlení, zástupce ředitele
Tel.: 555 333 644 E-mail: g_rxV92ka8Ao1YUSWerHR.8jT-uk87j7T-M