16. února 2021 Články z celé ČR

Průběžný stav Tříkrálové sbírky 2021

Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, ochotě a pomoci mnoha lidí částkou 1 348 045,- Kč (ke 14.2.2021), přestože koledníci letos do ulic nevyrazili. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, ochotě a pomoci mnoha lidí částkou 1 348 045,- Kč (ke 14.2.2021), přestože koledníci letos do ulic nevyrazili. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

Z celkem 359 úředně zapečetěných pokladniček se finance sbíraly do 125, které byly umístěny na úřadech, v obchodech, lékárnách, v kostelích a na dalších místech v Ostravě a přilehlých obcích. Ze  stacionárních pokladniček jsme po úředním rozpečetění sečetli částku 813 726,- Kč a do on-line pokladničky se bezhotovostními převody ke 14. 2. 2021 shromáždilo 534 319,-Kč. Připojit se ke sbírce a podpořit lidi v nouzi prostřednictvím služeb Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra je možné až do 30. 4. na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 1 348 045,-je 65 % tj. 876 229,- Kč (z toho Charita Ostrava: 700 983,- Kč; Charita sv. Alexandra: 175 246,- Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech - povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na 87 777.

 Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2021, děkujeme!

Monika Hajdučková DiS.

Monika Hajdučková DiS.

asistentka ředitele
Tel.: 596 237 831 E-mail: 8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p