Děkujeme, že pomáháte
28. února 2022 Články z celé ČR

Děkujeme, že pomáháte

Pomoc Ukrajině

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vyhlášení válečného stavu dramaticky prohlubuje bezpečnostní i humanitární situaci v zemi. Ta se v důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu na východě země potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Již nyní je v zemi na 1,5 milionu vnitřně vysídlených lidí, jejich počet ale prudce narůstá. Další stovky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím ve svých domovech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Zde můžete přispět a podpořit Ukrajinu v jejich těžké situaci. Nebuďme lhostejní a držme za jeden provaz. Všem dárcům upřímné velké děkuji.

Přispět můžete na sbírkový účet: 

55660022/0800 

VS 104

 

Monika Hajdučková DiS.

Monika Hajdučková DiS.

asistentka ředitele
Tel.: 596 237 831 E-mail: 8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p