Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Jaký byl rok 2004 v Charitě sv. Alexandra? Podívejte se s námi.
Podpořte nás
Pomoc Ukrajině