Chráněné bydlení


  • Tel.: 596 237 831, 733 676 704
 
Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky, 718 00 Vedoucí služby: Bc. Zdeněk Staněk, DiS. - sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Posláním služby je podpora lidí s dlouhodobým duševním onemocněním včetně poskytnutí ubytování, jejich příprava a zvyšování jejich soběstačnosti tak, aby po odchodu ze služby mohli bydlet a žít v běžném prostředí, ve své domácnosti, aby zvládali nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění a byli schopni naplňovat své individuální potřeby. Služba je poskytována podle individuálních potřeb a možností každého klienta a jejím cílem je osvojení praktických dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí.

Více informací o chráněném bydlení naleznete zde: http://charita-sv-alexandra.cz/socialni-sluzby-target/chranene-bydleni/


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Drahošanová, DiS. - sociální pracovník Bc. Zdeněk Staněk, DiS. - sociální pracovník
Podpořte nás
Pomoc Ukrajině