Bc. Zdeněk Staněk, DiS.

  • Tel.: 596 237 831, 731 625 839

Organizace:


Seznam zařízení:

Chráněné bydlení - sociální pracovník

Seznam služeb:

Chráněné bydlení - sociální pracovník