Jana Drahošanová, DiS.

  • Tel.: 555 333 645, 733 676 704
  • jana.drahosanova965/965alexandr.charita.cz
  • Socialní pracovník - Chráněné bydlení

Organizace:


Seznam zařízení:

Chráněné bydlení - sociální pracovník

Seznam služeb:

Chráněné bydlení - sociální pracovník