Tříkrálová sbírka

 

Koledování Tříkrálové sbírky organizuje Charita Česká republika v celostátním měřítku již od roku 2001.

Vždy v termínu okolo svátku Tří králů (6.ledna) vycházejí do ulic a domácností skupinky Tří králů se zapečetěnou pokladničkou, kteří s radostnou zvěstí vánočních svátků a novoročním přáním, prosí o finanční příspěvek do charitní pokladničky. Jako poděkování každý dárce obdrží malou drobnost.

Od  roku 2010 byl stanoven pevný termín pořádání sbírky jednotně a to ve dnech 1. až 14. ledna.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky je nezanedbatelnou sumou pro realizaci mnoha charitních projektů. Organizování kolednických skupinek představuje originální způsob prezentace charitního díla. Díky radostné spolupráci tisíců dobrovolných koledníků a také účinné mediální podpoře se v naší zemi Tříkrálová sbírka stala již tradicí.

Z výnosu této akce, jejíž výtěžek se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, bývají podpořeny stovky projektů, zvláště v místech, kde sbírka probíhá.

 

Rozdělení vybraných finančních prostředků probíhá následovně:

 

 

 

 

 

Každý vedoucí skupinky koledníků je povinen prokázat se občanským průkazem a průkazkou potvrzenou Charitou České republiky. Průkazka musí obsahovat identifikační údaje vedoucího skupinky koledníků, dále pak podpisy biskupa a ředitele diecézní charity a nakonec číslo pokladničky. Toto číslo musí být shodné s číslem, které je na pokladničce. Pokladnička musí být zapečetěna páskou s razítkem místně příslušného obecního úřadu.

 

Výsledky Tříkrálové sbírky: 

Rok Charita sv. Alexandra Ostrava vč. příměstských částí 
2019
450 366,00 Kč
2 230 753,00 Kč
2018
351 382,00 Kč
2 097 804,00 Kč
2017 322 420,00 Kč 1 712 974,00 Kč
2016 326 091,00 Kč 1 673 867,00 Kč
2015 305 437,00 Kč 1 455 769,00 Kč
2014 325 053,00 Kč 1 474 273,00 Kč
2013 301 979,00 Kč 1 342 749,00 Kč
2012 284 714,00 Kč 1 306 343,00 Kč
2011 292 642,00 Kč 1 281 293,00 Kč
2010 295 669,00 Kč 1 214 344,00 Kč
2009 249 154,00 Kč 1 163 509,00 Kč
2008 233 783,50 Kč 1 082 624,50Kč
2007 250 566,50 Kč 1 143 154,00 Kč
2006 239 938,00 Kč 1 078 645,00Kč
2005 272 374,50 Kč 1 298 855,50Kč
2004 191 933,10 Kč   810 902,60 Kč