Target - Podporované zaměstnávání

 

Vedoucí: Adéla Harabišová, DiS.
Mobil: +420 731 534 049
  +420 734 435 326
Telefon: +420 596 611 208
E-mail: target@alexandr.charita.cz
Adresa: Františka Formana 251/13
  700 30 Ostrava - Dubina

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

                 logo město               Moravskoslezský kraj

 budova

 

Bezplatně vám nabízíme tyto služby:

 • Podporu při hledání vhodného pracovního místa
 • Nácvik dovedností spojených s hledáním práce (vyhledávání inzerátů, psaní životopisu, motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor, práce s PC, apod.)
 • Podporu či doprovod při jednání se zaměstnavateli, úřady, případně jinými institucemi
 • Podporu při uzavírání pracovní smlouvy a dalších náležitostí spojených s nástupem do zaměstnání
 • Asistenci při zapracování na novém pracovišti
 • Dlouhodobou podporu při udržení pracovního místa
 • Pomoc při řešení obtíží na pracovišti
 • Pomoci při komunikaci se zaměstnavateli
 • Podporu v oblastech, které nepřímo souvisejí s hledáním práce

 

Poslání

Posláním služby Target – podporované zaměstnávání je umožnit lidem se zdravotním postižením se začlenit do běžného pracovního prostředí.

 

Cíle:

 • Umožnit uživatelům služby nalézt a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí dle jejich představ a předpokladů
 • Zvýšit úroveň dovedností uživatelů služby potřebných k získání a udržení zaměstnání

 místnost

 

Osoby, kterým je služba určena

Služba je určena občanům České republiky od 18-ti let, žijícím na území města Ostravy nebo v jeho blízkém okolí, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a jejichž schopnosti získat a udržet si pracovní uplatnění jsou omezeny tak, že potřebují individuální podporu. Zároveň jsou připraveni se na hledání práce aktivně podílet a zvládají péči o vlastní osobu.

Podmínkou přijetí do služby je stabilizovaný zdravotní stav podložený doporučením lékaře.   

 

Zásady podporovaného zaměstnávání:

 1. Individuální přístup k uživateli služby. Pracovníci v průběhu celého poskytování služby konkrétnímu uživateli zjišťují, respektují a využívají jedinečnost uživatele služby. Podporují uživatele ve vytváření představy o pracovním uplatnění vhodném právě pro něj. Volí způsoby práce, které odpovídají jeho potřebám a možnostem.
 2. Podpora autonomie uživatele služby. Pracovníci služby neposuzují a nehodnotí cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby, ale informují ho o možnostech a o důsledcích jeho rozhodnutí pro jednotlivé možnosti. Současně ho podporují k přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí. Pracovníci si uvědomují, že nadměrná podpora vede ke vzniku závislosti na službě.
 3. Podpora uživatele služby v aktivním přístupu k řešení jeho situace. Pracovníci podporují uživatele služby v tom, aby mohl činnosti směřující k dosažení jeho osobního cíle v maximální míře provádět sám. Pokud zvládne činnosti samostatně nebo s podporou, neprovádí je za něj. Aktivní a iniciativní přístup uživatele služby při řešení jeho situace oceňují a na náměty navazují a rozvíjí je.
 4. Podpora důstojnosti uživatele služby. Pracovníci dbají na to, aby způsob poskytování služby nevedl ke snížení důstojnosti žádného člověka, který ji využívá. Dále podporují uživatele služby v tom, aby sami dbali o zachování své důstojnosti a v případě potřeby ji uměli uhájit. 
 5. Respekt. Pracovníci nehodnotí způsob života uživatele služby. Pracovníci služby nejsou oprávněni narušovat svým jednáním klientovu přirozenou vztahovou síť (například vztahy s rodinnými příslušníky). V případě, že dojde ke konfliktu uživatele služby s jemu blízkými osobami, zachovává pracovník neutrální postoj.
 6. Profesionalita. Pracovníci pracují v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, Listinou základních práv a svobod a dalšími kodexy a deklaracemi.

 

Kdy se na nás můžete obracet? 

Pondělí                 13:00 – 17:00

Úterý                      8:00 – 12:00 (jen pro objednané)

Středa                   13:00 – 17:00 (jen pro objednané)

Čtvrtek                   8:00 – 12:00

 

Poslední zájemce o konzultaci je přijat nejpozději 30 minut před koncem konzultačních hodin.

Mimo konzultační hodiny po telefonické domluvě s pracovníkem služby.

 

Kde nás najdete

Služba sídlí společně s Poradnou sv. Alexandra na Dubině v blízkosti tramvajové zastávky MHD " Václava Jiřikovského"  - v budově lékařského střediska umístěného za prodejnou Möbelix.

 

MHD z vlakové stanice Ostrava - hl. n.: TRAM Č. 1

MHD z vlakové stanice Ostrava - Svinov: TRAM Č. 3, 17

MHD z ÚANu: TRAM Č. 1, 10, 12

    mapa                                                                                                                                

Soubory ke stažení:

Leták pro zájemce o zaměstnání_2017.pdf

Leták pro zaměstnavatele 2017.pdf

Informace pro uživatele služby Target - Podporované zaměstnávání o zpracování jeho osobních údajů.pdf