Kontakty

Target - Podporované zaměstnávání

Tel.: 596 611 208
Františka Formana 251/13, Ostrava - Dubina, 700 30
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Posláním služby Target - Podporované zaměstnávání je umožnit lidem se zdravotním postižením se začlenit do běžného pracovního prostředí. Služba je určena občanům České republiky od 18-ti let, žijícím na území města Ostravy nebo v jeho blízkém okolí, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a jejichž schopnosti získat a udržet si pracovní uplatnění jsou omezeny tak, že potřebují individuální podporu. Zároveň jsou připraveni se na hledání práce aktivně podílet a zvládají péči o vlastní osobu. Podmínkou přijetí do služby je stabilizovaný zdravotní stav podložený doporučením lékaře.

Seznam lidí

Mgr. Gabriela Wilczková - pracovník sociálních služeb