Kontakty

Chráněné bydlení

Tel.: 555 333 644, 555 333 645
Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky, 718 00
Vedoucí služby: Hana Gumpingerová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Posláním služby je podpora lidí s dlouhodobým duševním onemocněním včetně poskytnutí ubytování, jejich příprava a zvyšování jejich soběstačnosti tak, aby po odchodu ze služby mohli bydlet a žít v běžném prostředí, ve své domácnosti, aby zvládali nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění a byli schopni naplňovat své individuální potřeby. Služba je poskytována podle individuálních potřeb a možností každého klienta a jejím cílem je osvojení praktických dovedností potřebných pro samostatný život v běžném prostředí.

Seznam lidí

Mgr. Lenka Šebková - sociální pracovník