Tříkrálová sbírka zavítala i k nám

Tříkrálová sbírka zavítala i k nám

V pátek 5. 1. 2018 k nám na Charitu sv. Alexandra zavítala Tříkrálová sbírka. Kolednická skupinka byla složená z ředitelů a vedoucích pracovníků místních Charit v doprovodu prezidenta DCHOO p. Jana Larische, Th. D.

Koledování Tří králů probíhalo v prostorách chráněného bydlení, kde byli pozvání všichni pracovníci Charity sv. Alexandra. Tři králové zazpívali koledu i s hudebním doprovodem, popřali všem přítomným zaměstnancům Charity sv. Alexandra všechno dobré do Nového roku 2018 a rozdali dary v podobě kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi. Poté ješte Tříkrálovým nápisem označili všechny vchody do budov Charity sv. Alexandra a po drobném občerstvení pokračovali zase dále.

 

  • 20180105_11552420180105_115714

20180105_115722