Chráněná dílna separace odpadů

 

Chráněná dílna je zaměřena na poskytování zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním v oblasti demontáže, vytřiďování, předúpravy a ekologické likvidace specifického odpadu a dalších aktivitách ekologického charakteru.

Separace odpadů vyžaduje vysoký podíl jednoduché, nenáročné až středně těžké fyzické práce, s převahou práce ruční. Z těchto důvodů je pro zdravotně znevýhodněné osoby vhodná. Provoz dílny je realizován za účasti partnera Enviropol, s.r.o.  v jehož prostorách se chráněná dílna nachází. Služba v dílně je poskytována celoročně v pracovní dny od pondělí do pátku vždy v čase od 6:00 do 14:00 hodin.