Charita sv. Alexandra Vám nabízí možnost čerpání náhradního plnění

 

Naše společnost je zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením, dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a poskytujeme náhradní plnění.

 

Náhradní plnění vychází z ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti, který jednoznačně ukládá všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením a to minimálně ve výši 4 % podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

 

Splnit povinný podíl lze následujícími 3 způsoby, ale také i jejich vzájemnou kombinací:

»    zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,

»    tzv. náhradním plněním, tj. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žadné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

»    odvodem do státního rozpočtu

 

Máte-li zájem o bližší informace o poskytnutí náhradního plnění kontaktujte nás telefonicky: 596 237 831 nebo e-mailem: info@alexandr.charita.cz