Poradna sv. Alexandra


  • Tel.: 596 611 207, 731 625 840
 
Františka Formana 251/13, Ostrava - Dubina, 700 30 Vedoucí služby: Mgr. Silvie Kseničová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE
Poradna sv. Alexandra

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Silvie Kseničová - vedoucí zařízení Bc. Zuzana Paterová - sociální pracovník
Podpořte nás
Pomoc Ukrajině