Chráněné dílny


  • Tel.: 596 237 831, 731 625 844
 
Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky, 718 00

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Chráněné dílny

Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

 

Více informací o chráněných dílnách naleznete zde:    http://charita-sv-alexandra.cz/chranene-dilny/

Organizace:


Zařízení:

Podpořte nás
Pomoc Ukrajině