Tříkrálová sbírka

Koledování Tříkrálové sbírky organizuje Charita Česká republika v celostátním měřítku již od roku 2001.

Vždy v termínu okolo svátku Tří králů (6.ledna) vycházejí do ulic a domácností skupinky Tří králů se zapečetěnou pokladničkou, kteří s radostnou zvěstí vánočních svátků a novoročním přáním, prosí o finanční příspěvek do charitní pokladničky. Jako poděkování každý dárce obdrží malou drobnost.

Od  roku 2010 byl stanoven pevný termín pořádání sbírky jednotně a to ve dnech 1. a 14. ledna.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky je nezanedbatelnou sumou pro realizaci mnoha charitních projektů. Organizování kolednických skupinek představuje originální způsob prezentace charitního díla. Díky radostné spolupráci tisíců dobrovolných koledníků a také účinné mediální podpoře se v naší zemi Tříkrálová sbírka stala již tradicí.

Z výnosu této akce, jejíž výtěžek se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, bývají podpořeny stovky projektů, zvláště v místech, kde sbírka probíhá.

Rozdělení vybraných finančních prostředků probíhá následovně:

 

 

 

 

 

Každý vedoucí skupinky koledníků je povinen prokázat se občanským průkazem a průkazkou potvrzenou Charitou České republiky. Průkazka musí obsahovat identifikační údaje vedoucího skupinky koledníků, dále pak podpisy biskupa a ředitele diecézní charity a nakonec číslo pokladničky. Toto číslo musí být shodné s číslem, které je na pokladničce. Pokladnička musí být zapečetěna páskou s razítkem místně příslušného obecního úřadu.

Výsledky Tříkrálové sbírky v letech: 

CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2017  322 420,00 Kč

CELEKM Charita sv. Alexnadra rok 2016   326 091, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2015   305 437, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra. rok 2014   325 053, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2013   301 979, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2012   284 714, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2011   292 642, 00 Kć

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2010   295 669, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2009   249 154, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2008   233 783, 50 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2007   250 566,50 Kč

 CELKEM Charita  sv. Alexandra rok 2006   239 938, 00 Kč

 CELKEM Charita sv. Alexandra rok 2005   272 374, 50 Kč

 CELEKEM Charita sv. Alexandra rok 2004 191 933, 10 Kč

 

CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2018 2 097 804,00 Kč

CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2017  1 712 974, 00 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2016  1 673 867, 00 Kč

 CELEKM Ostrava vč. příměstských části rok 2015   1 455 769, 00 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských části rok 2014   1 474 273, 00 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2013   1 342 749, 00 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2012   1 306 343, 00 Kč

 CELEKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2011   1 281 293, 00 Kč

 CELEKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2010   1 214 344, 00 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2009   1 163 509, 00 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2008   1 082 624, 50 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2007   1 143 154, 00 Kč

 CELKEM Ostrava vč. příměstských částí rok 2006   1 078 645, 00 Kč

 CELEKM  Ostrava vč. příměstských částí rok 2005   1 298 855, 50 Kč

 CELEKM Ostrava vč. příměstských částí rok 2004    810 902, 60 Kč