V současné době Charita sv. Alexandra poskytuje sociální služby na dvou místech. V nově zrekonstruované budově v Ostravě – Kunčičkách, kde sídlí chráněné bydlení, které je určeno osobám s chronickým duševním onemocněním. A další naše středisko se nachází v Ostravě - Dubině. Zde poskytujeme odborné sociální poradenství a zároveň službu Target – podporované zaměstnávání.

Bližší informace naleznete zde:

Chráněné bydlení

Poradna sv. Alexandra

Target – podporované zaměstnávání